Wednesday 13 February 2013

"I arkeologens fotspår"

This is a short preliminary clip from the intro to my upcoming book about "Jan Fast archaeology" from the happy 80´s and back to the future :


"Arkeologi är mer än utgrävningar. För mig är arkeologi är synonymt med känslan av att vara nyförälskad, gång på gång. Sigmund Freud beskrev förälskelse som en form av sinnesstörning (“man är galen när man är förälskad”). Kanske han hade rätt också gällande ”arkeologien, den onyttigaste af alla wetenskaper”.

Att jobba i fält  är många gånger äventyrsfullt och spännande. Resultatet av de flesta mer vetenskapliga  expeditionerna arkiveras på Museiverket i Helsingfors i form av fynd och utgrävningsrapporter med tillhörande bild och kartbilagor.

Grävningsfynden rengörs, räknas, vägs, konserveras, katalogiseras och sorteras omsorgsfullt in i tiotusentals kantiga arkivlådor och många försvinner på nytt i arkivens oändliga hyllor. Istället för tung jord täcks de nu av fint arkivdamm.

Utgrävningsrapporterna är för det mesta torr och tråkig läsning. Detta är som sig skall. Dessa detaljerade beskrivningar om utgrävningarna är ju i första hand konsisa sakliga dokument som tjänar forskningen och skyddet av de ömtåliga fornlämningarna i fält. I utgrävningsrapporterna talas det sällan om hur det var på riktigt på utgrävningarna, ej heller om hur fynden såg dagsljuset eller i hur de i några fall tappades bort.

Oftast nämns inte heller andra personer än utgrävningsledare och eventuella viceutgrävningsledare eller assistenter vid namn. Eftersom en stor del av utgrävningarna görs utanför de ledande arkeologernas barndomsskogar och -stigar är de lokala amatörarkeologerna och -historikerna ofta mycket viktiga för fältarkeologerna. Många av dessa lokala förmågor är förutom skickliga guider och sakkännare, även fantastiska personligheter. I detta verk har jag velat berätta även om några av dem.

I likhet med alla minnen är även dessa minnesbilder högst personliga. Olika personer bär ofta på olika minnesbilder av samma episod. Denhär skriften innehåller berättelser från min barndom och från några av de utgrävningar och personer jag jobbat med mellan åren 1982 och 2009.  Du är inbjuden att delta."

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.