Wednesday 14 April 2021

JATULI ry järjestää yleisökaivauksen Lappeenrannan Murheistenrannan kivikautisella asuinpaikalla ma 6.9 - ma 13.9.2021.

KAIVAUKSEN tarkoitus on osallistujien tutustuttaminen arkeologiaan ja sen harrastamiseen. Sen tutkimuksellisena tavoitteena on tarkentaa ja varmistaa onko asuinpaikalla sijaitseva rantavalli Vuoksen synnyn aikainen ja varmistaa vallin alta löytyvien saviastianpalojen ajoitus.


Kampakeramiikkaa Murheistenrannan kivikautisella asuinpaikalla. Kuva Matti Hakulinen.

Asuinpaikalla aikaisemmin suoritetuissa kaivauksissa (2009, 2010 ja 2012) alueelta on löydetty runsaasti isokokoisia tyypillisen kampakeramiikan aikaisia saviastioiden palasia. Erikoista on se, että löytöjä on myös Vuoksen syntyä edeltäneen rantavallin alta (joidenkin käsitysten mukaan tyypillinen kampakeramiikka saapui Saimaan rannoille vasta Vuoksen synnyn jälkeen).

Lumi peittää Murheistenrannan kivikautisen suinpaikan.

Kaivausta johtaa arkeologi Leena SalonenTervetuloa kaivamaan Saimaan hiekkarannalle!

 

Tiedustelut:

Arkeologi Leena Salonen puh. 040 848 0750

Anne Pesu puh. 040 5689 747

Matti Hakulinen puh. 0400 158374