Monday 20 April 2020

Sodan jäljet lähelläsi - monitieteinen konfliktiarkeologian hanke Uudenmaan kouluissa 2020 - 2021

Arkeologinen tutkimus mielletään usein nuorten keskuudessa "vanhan tonkimiseksi". Myös nuorten tavoittaminen on vaikeaa, eikä arkeologeilla yleensä ole tapana käydä kouluissa kertomassa työstään tai uusista tutkimustuloksista. Arkeologian ja historian yliopisto-opetuksen ja koulujen välillä on kuilu, jonka täyttämiseen tarvitaan lisää tutkijoiden ja innostavien opettajien verkostoitumista.

Lukiolaisia Hangon Tulliniemen toisen maailmansodan aikaisen kauttakulkuleirin kaivauksilla. Kuva Jan Fast.

Toisen maailmansodan arkeologinen tutkimus on vahvassa nousussa EU:n alueella. Konfliktiarkeologian piiriin kuuluva tutkimus on moniaistillista ja monitieteistä ja se vetoaa nuoriin eri tavalla, kun perinteinen esim. esihistoriaan suuntautuva tavanomainen arkeologinen tutkimus. Sodan arkeologia on myös muistihistoriaa se koskettaa tunteita ja aiheuttaa keskustelua. Sota on lähellä Uudellamaalla, sitä on suvussa ja piilossa ympäröivässä maisemassa, maan alla ja rakennusten seinissä.
Saksalaissotilaalta hukkunut haavoittumismerkki. Kuva Jan Fast.

Konfliktiarkeologia on eettistä ja siinä noudatetaan kansainvälisiä, sotavainajia kunnioittavia forensisia käytäntöjä. Se on myös rauhantyötä, jossa sodan kauhut avautuvat konkreettisten esineiden ja esimerkiksi sotavainajien tunnistamiseen liittyvien luu- ja muiden löytöjen kautta.

Mahdollinen propagandakuva. Venäläisiä sotilaita kaatuneen taistelutoverin haudalla. 

Nykyisessä kiihkeässä poliittisessa ilmastossa ja keskustelussa, jossa faktat usein hämärtyvät tai jopa loistavat poissaolollaan on tärkeää tarjota nuorille vankkaa, objektiivista ja tieteellistä tutkimustietoa keskustelujen ja pohdintojen pohjaksi. Maailmansodassa ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa omaan kohtaloonsa ovat olemattomat, yksilö katoaa ja hänestä tulee osa massaa. Ihminen katoaa tilastoihin kaatuneista ja kadonneista, katoaa sananmukaisesti pimeään. Tieteellinen konfliktiarkeologia tuo nämä henkilöt ja heidän tarinansa nykyaikaan.

Gerd. Yksi Suomessa kaatuneista tuhaista saksalaissotilaista. Kuva Jan Fastin tutkimuskokoelma.

Toteutan koulukäynnit vähintään 40 eri kouluun Uudenmaan alueella lukukaudella 2020-2021. Yhden koulukäynnin kesto on 90 minuuttia. Käynneistä ei aiheudu kouluille minkäänlaisia kuluja. 
Tarjouskirje Uudenmaan kouluihin lähtee vielä tällä viikolla mutta voitte myös ilmoittaa kiinnostuksestanne minulle suoraan sähköpostitse osoitteeseen jan.fast@helsinki.fi

Nähdään koulussa,

Jan

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.