Thursday 17 January 2019

FINN DIN FORNTID – ARKEOLOGIPEDAGOGIK PÅ KIMITOÖN 2019


I projektet får barn i olika åldrar får bekanta sig med Kimitoöns förhistoria och arkeologiska utgrävningar under ledning av arkeologerna FM Jan Fast och FM Janne SoisaloArkeologerna besöker också skolorna före utgrävningen och berättar om Kimitoöns förhistoria, sitt jobb och metoder på både finska och svenska. Målgruppen är Kimitoöns 5. och 6. klassister i samtliga Kimitoöns skolor men även elever i andra årskurser kan delta!
Skoleleverna deltar i utgrävningen av den fascinerande 4000 år gamla sten-/bronsåldersboplatsen vid Ölmosviken under en veckas tid men det är inte allt. En projektblogg på svenska och finska skapas tillsammans med barnen. Utgrävningsfynden uppdateras dagligen i sociala media.


Projektet avslutas med ett ”Slutseminarium” då arkeologerna besöker skolorna och berättar om resultaten och Sagalunds museipedagog går igenom utgrävningsupplevelserna med barnen


Det blir också en utställning med utgrävningsfynd och olika elevarbeten med anknytning till projektet.


”Finn Din Forntid” finansieras av medel som beviljats av ”Suomen Kulttuurirahasto (”Mullankaivajat”). Arrangör är Sagalundsgillet rf.

Häng med på ett äventyr till stenåldern!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.